Ingers Hage – Et godt sted å være for bedrifter og enkeltmannsforetak i kreative næringer. Oppkalt etter vår huseier Inger Faugstad, kjent for sin varme omtanke for både hus og hager.

Kontorplassene – Ligger i andre og tredje etasje. De ulike bedriftene har ulike behov, og det er dermed ulike løsninger på kontorplassene. Enkelte har eget lokale, andre sitter i åpen løsning i 3. etasje sammen med andre virksomheter og noen deler kontor innenfor samme virksomhet.

Hagevenner – Samarbeidspartnere som til daglig ikke er i hagen, men som vi liker å jobbe sammen med både faglig og på oppdrag. Hagevennene gjør at vi kan løse enda flere ulike oppgaver for våre kunder.

Grønt kontor
Per i dag er tre av bedriftene som holder til i hagen Miljøfyrtårn sertifisert. Dette gjør at også de andre virksomhetene blir grønnere. Blant annet har vi gode systemer på kildesortering, og et effektivt energiforbruk. HMS perspektivet som også er viktig for sertifiseringen blir også godt ivaretatt og forsterket gjennom et trivelig miljø og fine omgivelser.

Poesi i Ingers Hage
Ingers Hage tar del i Poesiparken Larvik. Muren inn mot gården prydes av det over 2.000 år gamle Cicero sitatet; «Den som eier en hage og en boksamling, mangler intet». Dette setter en fin ramme rundt de hyggelige omgivelsene i Ingers Hage, som er mer enn bare en kontorplass. Se også artikkel og bilder i ØP.

Ingers Kjøkkenhage
Glad i god mat? Fredagslunsjen er blitt en ukentlig tradisjon. Hver uke er det en av oss som lager lunsj for resten av gjengen. Dette går på rundgang. Sjekk vår kjøkkenhageblogg og la deg friste …

Interessert i høre mer?
Ta kontakt med Inger Faugstad - inger@faugstad-elektro.no – 982 44 914 eller stikk oppom i Bredochs gate 1, rett ved torget i Larvik.